Văn bản của phường
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG CỘNG HOÀ

 

 

Số: 748 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Cộng Hoà, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 

 


[

 

Năm 2020, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, những biến đổi khí hậu gắn liền với diễn biến thời tiết nắng nóng; kinh tế thị trường có xu hướng tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, một số lao động mất việc làm, nhiều hoạt động sản xuất bị đình trệ…Những yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của địa phương cũng như ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đứng trước những khó khăn, thách thức đó,dưới sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền, các Ban, ngành, đoàn thể và sự quyết tâm phấn đấu của các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của phường đạt đã được một số kết quả như sau:

 

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

 

­­­­          I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

- Tổng giá trị sản phẩm làm ra đạt 1.190,1 tỷđồng,tăng 0,61 % so với năm 2019 (năm 2019 là 1.182,9 tỷ đồng).

Trong đó:

          + Giá trị ngành nông nghiệp, chăn nuôi: 97,95 tỷ đồng, tăng 2,0 % so với năm 2019 (năm 2019 là 96,03 tỷ đồng).

+ Giá trị ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: 143,81 tỷ đồng, giảm 0,96 % so với năm 2019 (năm 2019 là 145,20 tỷ đồng).

          + Giá trị thương mại, dịch vụ: 485,82 tỷ đồng, tăng 2,59 % so với năm 2019 (năm 2019 là 473,55 tỷ đồng).

          + Thu nhập khác: 462.52 tỷ đồng, giảm 1,2% so với năm 2019 (năm 2019 là 468,12 tỷ đồng).

          Thu nhập bình quânđạt 71,3 triệu đồng/người/năm.

          1. Sản xuất nông nghiệp

          1.1. Trồng trọt

- UBND phường đã chỉ đạo các KDC làm tốt công tác sản xuất nông nghiệp năm 2020. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 708,5 ha, trong đó: Diện tích trồng lúa cả năm là 458,43 ha, năng suất bình quân 54,00 tạ/ha; Diện tích trồng lạc là 167,19 ha, năng suất bình quân 23 tạ/ha; Diện tích trồng rau màu các loại là 82,88 ha.

- Tổng sản lượng nhãn, vải và cây ăn quả khác ước đạt trên 1.000 tấn.

          1.2. Chăn nuôi, thú y

          - Duy trì và phát triểnổnđịnh đàn gia súc, gia cầm. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm việc tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

- Năm 2020,tổng đàn lợn có 2.951 con, tăng18,52% so với năm 2019 (trong đó lợn thịt 1.575 con; lợn nái 274 con;  đực giống 02 con, lợn con 1.100). Tổng đàn trâu, bò có 133 con. Tổng đàn gia cầm 510.000 con tăng 21,42 % so với năm 2019.

1.3. Hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp

 Chỉ đạo các KDC đảm bảo đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất;hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi năm 2020. Làm tốt công tác dự thính, dự báo năm 2020.

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ

          - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch giảm mạnh làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của một bộ phận người dân. Trước những khó khăn đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền đến nay các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa du lịch đã hoạt động trở lại bình thường,từng bước đảm bảonguồn thu nhập cho nhân dân cũng như địa phương.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dânphát triển tốt các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

3. Công tác thống kê

- Tổ chức và triển khai tốt điều tra nông thôn, nông nghiệpgiữa kỳ năm 2020, trong đó tổ chức điều tra chọn mẫu địa bàn QL37 (KDC Tiên Sơn), địa bàn BắcQL18 (KDC Lôi Động), địa bàn xóm Hiển (KDC Chi Ngãi 1). Kết quả điều tra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tổng số hộ điều tra chọn mẫu trên 3 địa bàn ở 3 khu dân cư 452 hộ.

- Làm tốt công tác rà soát thống kê tình hình biến động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường.

          4. Quản lý, sử dụng đất đai – xây dựng – môi trường

          4.1. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản

- Thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

          - Xét duyệt nguồn gốc sử dụng đấttrình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt cho các hộ gia đình có đơn xin công nhận lại hạn mức đất ở, đủ điều kiện đảm bảo theo quy định; xác định nguồn gốc sử dụng đất GPMB cho các dự án trên địa bàn phường: Xây dựng đường giao thông Vĩnh Long, Văn Đức - KCN Cộng Hòa; Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu dân cư thương mại Chợ Cộng Hòa; Xây dựng Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân TP. Chí Linh.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ chuyển nhượng, cho, tặng quyền sử dụng đất của nhân dân. Năm 2020 đã xác nhận hồ sơ làm thủ tục cấp mới và cấp lại, chuyển nhượng, tặng cho là 912 hồ sơ; giải quyết tốt các tranh chấp về đất đai.

 

 

4.2. Công tác quản lý đô thị

- Làm tốt công tác quản lý đô thị và trật tự đô thị, tuyên truyền hướng dẫn công dân làm các thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định. Thường xuyên phối hợp với đội quản lý trật tự đô thị thành phố kiểm tra hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ ở các KDC.

- Có 141 hộ gia đình, cá nhân tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ.Trong đó:

+ Xây dựng có phép 132 trường hợp, có 02 trường hợp sai phép đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công xây dựng, 03 trường hợp yêu cầu điều chỉnh giấy phép.

+ Có 04 trường hợp xây dựng trái phép trên đất rừng do Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương quản lý. Trong đó có 01 trường hợp ra Quyết định xử phạt và 03 trường hợp tự tháo dỡ.

- Có 04 trường hợp tự ý trồng cây lâm nghiệp trên đất 03, UBND phường đã lập biên bản yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

- Thực hiện sửa chữa một số hạng mục, công trình Trạm y tế phường Cộng Hòa giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn.

4.3. Công tác vệ sinh môi trường

- Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp và để rác đúng nơi quy định.Kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp có dấu hiệu vi phạm Luật bảo vệ môi trường.

- Duy trì thường xuyên nền nếp thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,  khai thác, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng và thực hiện các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn gây ra.

4.4. Công tác giao thông - Thủy lợi

- Triển khai các Kế hoạch của UBND thành phố Chí Linh về hỗ trợ bê tông, xi măng để xây dựng các tuyến đường với mặt đường đảm bảo từ 5.5m trở lên, kết quả làm được: Bích Động - Tân Tiến 500 m; Tiên Sơn 1,2 km; Lôi Động 300 m; Chúc Thôn 870 m.

- Đăng ký với UBND thành phố làm đường trong năm 2021 cho có 8 khu dân cư với tổng chiều dài là 7,7km.

- Phối hợp với BQL dự án thành phố và đơn vị thi công khởi công xây dựng tuyến đường từ KDC Chi Ngãi 2 đi Cầu Dòng với tổng chiều dài 1,2km đến nay công trình đang được hoàn thiện.

- Phối hợp với điện lực Chí Linh khảo sát các tuyến đường trong các KDC để di chuyển cột điện sang vị trí mới phục vụ cho công tác làm đường.

- Hoàn thành công trình xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Cộng Hòa, xây dựng tuyến đường từ Ngã tư Thương Binh đi Quốc lộ 18 và từ cổng Công ty Sản xuất VLXD Chí Linh đi Quán Sui KDC Lôi Động.

- Thực hiện cải tạo sửa chữa 8nhà văn hóa các khu dân cư và xây dựng mới nhà văn hóa Tiền Định.

- Sửa chữa khuôn viên UBND phường và các hồ, đập ở KDC Hàm Ếch – Thông Cống.

 

5. Công tác tài chính, thuế

- Đảm bảo việc thu, chi ngân sách theo kế hoạch:

+ Tổng thu là: 20.084.526.394 đồng, bằng 384,72% kế hoạch.

+ Tổng chilà: 19.141.239.000 đồng, bằng 393% kế hoạch.

II. CÔNG TÁC VĂN HOÁ - XÃ HỘI – GIÁO DỤC – Y TẾ      

  1. Văn hoá - Thông tin - Thể thao

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương.

          - Xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân streo cờ Tổ quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện chính trị của địa phương đặc biệt tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị Quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19.

- Tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ về diễn biến dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với các Ban ngành thành lập các Tổ phòng chống dịch bệnh và cài đặt ứng dụng Bluezone cho nhân dân trên địa bàn phường.

- Chỉ đạo các  KDC đăng ký và hoàn thiện hồ sơ xây dựng khu dân cư Văn hóa năm 2020.

- Chỉ đạo KDC Lôi Động và KDC Bích Động – Tân Tiến đăng ký, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố công nhận 2 tuyến phố văn minh.

- Tổ chức thành công lễ đón nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa cho KDC Cầu Dòng.

2. Chính sách xã hội và người có công

- Công tác chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể trong phường quan tâm chú trọng. Công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho nhân dân thu được kết quả tích cực.

- Giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng bảo trợ xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

- Tổng số quà cấp cho các đối tượng trong dịp tết nguyên đán là 433 suất với tổng số tiền là: 546.500.000đ.

- Tổ chức tốt lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ và quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày lễ, tết. Tổng số quà cấp cho các đối tượng trong dịp 27/7 là 431suất với tổng số tiền là: 212.300.000đ.

- Chi trả kinh phí hỗ trợ các đối tượng NCC, BTXH, Hộ nghèo, Hộ cận nghèodo ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.Số kinh phí đã cấp phát: 1.321.700.000đ. Người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc do  dịch bệnh Covid-19 là 344.000.000đ.

- Giải quyết tốt làm cho người lao động, trong năm 2020 đã giới thiệu tổng số 556 việc làm.

- Triển khai kế hoạch điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2020.Kết quả toàn phường có 72 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,28%; 96 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,71%.

          3. Về công tác Giáo dục

- Toàn phường có 4/4 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm, nền nếp, kỷ cương, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững.Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các trường cơ bản đảm bảo đáp ứng cho việc dạy và học.Đội ngũ giáo viên luôn được chuẩn hóa và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Công tác khuyến học, khuyến tài được triển khai có hiệu quả. Số học sinh 5 tuổi ở cấp Mầm non vào lớp 1 đạt 100%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%; số học sinh đỗ vào các trường Trung hc ph thông trên địa bàn phường đạt trên 93,71%; t l hc sinh các khi lp 6,7,8 lên lp đạt trên 99,7%. Thực hiện các công tác phòng, chống dịch thường xuyên vệ sinh trường, lớp phối hợp với trạm y tế phường phun thuốc khử trùng khuôn viên trường, hướng dẫn học sinh và phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

4. Công tác Y tế, Dân số, Gia đình và trẻ em

- Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm chú trọng. Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được cải thiện, số lượt khám chữa bệnh trên toàn phường đạt 8.506 lượt, trong đó khám BHYT là 4.253 lượt.

          - Thực hiện tốt chương trình quốc gia về tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi.

            - Thường xuyên củng cố mạng lưới y tế khu dân cư, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

          - Công tác truyền thông dân số - kế hoạch hoá gia đình được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, không có tình trạng bạo lực gia đình. Tổng số sinh mới là: 237 trẻ, trong đó sinh con thứ 3 là 08 trẻ.

* Công tác phòng, chống dịch Covid 19:Chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tốt công tác phun khử khuẩn tại các trường học và các điểm công cộng trên địa bàn phường. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của ngành. Duy trì tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

- Trạm y tế giữ vững chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở.

III. CÔNG TÁC AN NINH - QUÂN SỰ

1. Công tác An ninh trật tự

1.1.Công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội và tệ nạn xã hội

* Phạm pháp hình sự:

- Tổng số vụ xảy ra 07vụ với 07 đối tượng. Thiệt hại về tài sản 3.378.000đ . Xử phạt 05 đối tượng: 3.600.000đ, chuyển công an thành phố 01 vụ.

* Tệ nạn xã hội:

Ma túy: Trực tiếp bắt giữ 05 vụ = 10 đối tượng. Xử phạt vi phạm hành chính 03 đối tượng với số tiền là: 2.225.000đ. Chuyển công an thành phố theo thẩm quyền 03 vụ = 03 đối tượng, đang lập hồ sơ 01 vụ = 04 đối tượng.

* Kinh tế:Bắt giữ 01 vụ = 01 đối tượng về kinh tế.Công an phường lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với số tiền 300.000đ.

* Môi trường: Tổng số vụ vi phạm pháp luật về môi trường là 04 vụ = 4 đối tượng. Hành vi chủ yếu là kích cá.

- Đã lập 08 hồ sơ giáo dục xã phường đạt 133,33% kế hoạch giao.

- Đi cơ sở cai nghiện bắt buộc: Đã lập 02 hồ sơ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

- Vận động giao nộp 02 khẩu súng;

- Lập 02 hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng.

1.2. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

-  Thường xuyên tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên hệ thống loa đài phát thanh của phường để nhân dân nắm được tự đề phòng, cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

- Có05/10 khu dân cư đạt chuẩn về an ninh, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên.

- Công an phường đã lập hồ sơ xây dựng mới 01 mô hình điển hình tiên tiến tự quản về an ninh trật tự tại KDC Tiên Sơn.

- Phối hợp với Trạm Y tế phường và các ngành chức năng làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

- Trong năm Nhân dân và cán bộ phường Cộng Hòa được Giám đốc công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong giai đoạn 2015-2020”.

- Tập thể Công an phường đạt “Đơn vị quyết thắng”.

          2. Công tác Quân sự địa phương

2.1. Công tác duy trì trực sẵn sàng chiến đấu

          - Công tác sẵn sàng chiến đấu: Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng vũ trang, Ban chỉ huy Quân sự phường chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu của trên, duy trì chế độ thường trực theo đúng lịch quy định.

          - Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ. Đã huy động lực lượng dân quân và nhân dân tham gia dập cháy rừng, không để cháy rừng lan rộng.

2.2. Công tác tham mưu

          - Ban chỉ huy Quân sự phường đã tham mưu cho Đảng uỷ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quân sự địa phương năm 2020, tham mưu cho UBND phường triển khai kế hoạch công tác quốc phòng – quân sự địa phương trong năm, ra Chỉ thị về công tác Quân sự năm 2020, xây dựng bổ sung phương án chiến đấu phòng thủ, các kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương.

          - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị nội dung, giáo án năm 2020 phục vụ đoàn thanh tra của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương.

2.3. Công tác đăng ký, động viên, tuyển quân

2.3.1. Công tác đăng ký

          - Ban chỉ huy quân sự phường đã tiếp nhận 19 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, biên chế vào các đơn vị dự bị động viên, phối hợp với ban chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị nhận nguồn dự bị động viên rà soát xây dựng các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định đảm bảo về quân số và chất lượng.

          - Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự trong năm, Ban chỉ huy Quân sự phường đã thực hiện theo đúng kế hoạch:

          + Đăng ký độ tuổi 17 cho nam thanh niên là 78/78 trường hợp, trong đó đăng ký trực tiếp là 64 trường hợp, đăng ký bổ sung là 14 trường hợp.

2.3.2. Công tác tuyển quân:

          - Tổ chức rà soát, phân loại thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên 110 trường hợp, đã phát lệnh gọi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại phường cho 110 trường hợp, chuẩn bị tốt cho công tác khám sơ tuyển đạt kết quả cao.Giao quân17 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020, an tâm tư tưởng, công tác.

          IV. CÔNG TÁC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1. Công tác tiếp dân

Tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các ý kiến, nguyện vọng, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định.

2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Ngay từ đầu năm, Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch phường đã ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm kịp thời phổ biến những văn bản pháp luật mới tới toàn thể nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong toàn phường.

3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tiếp nhận 20 đơn (Trong đó có 11 đơn UBND phường tiếp nhận trực tiếp, 09 đơn do Ban tiếp công dân thành phố chuyển về) chủ yếu nội dung các đơn đề nghị giải quyết đều liên quan đến đất đai. Sau khi nhận được đơn, bộ phận đã xem xét phân loại đơn và giao cho cán bộ chuyên môn xem xét và tham mưu cho Chủ tịch UBND phường để giải quyết theo quy định pháp luật.Kết quả giải quyết được 17 đơn, còn 03 đang giải quyết.

4. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Làm tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch trong đó: Khai sinh722 trường hợp (trong đó đăng ký mới 243 trường hợp, đăng ký lại 470 trường hợp, đăng ký quá hạn 09 trường hợp),Xác nhận tình trạng hôn nhân 233 trường hợp; Khai tử 88 trường hợp; Đăng ký kết hôn 100 trường hợp; Cải chính là 09 trường hợp; nhận cha, mẹ con 03trường hợp; nhận nuôi con nuôi 01 trường hợp.Chứng thực bản sao 14.500 bản; Chứng thực chữ ký 203bản; Chứng thực hợp đồng 185 bản.

          5. Cải cách hành chính

          Trong năm đã giải quyết 16.056 thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định cho nhân dân. Cơ sở vật chất của bộ phận “một cửa”đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân. Công khai thủ tục hành chính niêm yết tại bộ phận một cửa và trên cổng thông tin điện tử của phường.

            V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

- UBND phường thực hiện tốt Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đến nay tổng số cán bộ, công chức phường là 22 đồng chí; số cán bộ không chuyên trách cấp phường còn 12 đồng chí; đảm bảo thực hiện đúng quy định, chức danh, số lượng. Đối với KDC trên toàn phường còn 38 người hoạt động không chuyên trách, mỗi khu dân cư bố trí 04 vị trí.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được quan tâm, tạo điều kiện, động viên cán bộ, công chức tự tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức phường đạt trình độ chuyên môn đại học là 18/22 đồng chí, bằng 81,82%; thạc sĩ 02 đồng chí, bằng 9,09%; 01 đồng chí cao đẳng, bằng 4,55% (đang học Đại học); sơ cấp 01 đồng chí, bằng 4,55% (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường). Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 14/22 đồng chí, bằng 63,64%; sơ cấp 01 đồng chí, bằng 4,55%.

          - Hoàn thành nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức với 03/22 CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 19/22 CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có CBCC vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật.

          - Bố trí, sắp xếp xong CBCC sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của địa phương.

VI. HẠN CHẾ

            1. Công tác sản xuất nông nghiệp

 Công tác nông nghiệp: Thời vụ gieo trồng ở một số khu dân cư chưa được tập trung theo chỉ đạo của Hợp tác xã nông nghiệp, Công tác nạo vét thủy lợi có khu dân cư còn chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

Công tác BVTV: Việc phun thuốc trừ sâu bệnh ở một số KDC vẫn còn chưa đồng loạt đã ảnh hưởng đến một phần năng suất lúa vụ Chiêm năm 2020.

          2. Về công tác  Đất đai - Xây dựng- Giao thông – Môi trường

- Thủ tục hồi đất thực hiện dự án làm đường Chúc Thôn đi Chi Ngãi 1 vẫn chưa hoàn thiện do tồn tại vướng mắc lỗi khi thiết kế ban đầu dẫn đến công tác GPMB chưa đảm bảo nên còn ý kiến đề nghị của nhân dân.

- Khu đô thị Trường Linh (KDC Lôi Động), khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu (KDC Tiền Định) do nhân dân chuyển nhượng đất của Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Trường Linh chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ nên không làm được cấp phép xây dựng.

- Hiện tại trên địa bàn phường còn một số tuyến đường thi công còn chậm do các hộ dânhai bên đường chưa tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất nên rất khó khăn trong việc thi công.

- Có 01 hộ tự ý trồng cây lâm nghiệp trên đất 03, UBND phường đã lập biên bản yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng ban đầu nhưng đến nay vẫn chưa tự tháo dỡ.

- Có 03 gia đình có công trình xây dựng trên mặt suối tại KDC Tiền Định, UBND phường đã gửi thông báo tự tháo dỡ (3 lần) nhưng chưa thực hiện.

- Một số Công ty khai thác khoáng sản làm bụi, bẩn ra đường giao thông,bơm nước bẩn ra suối làm tắc nghẽn dòng chảy. UBND phường đã kiểm tra và nhắc nhở, lập biên bản xử lý.

- Việc thực hiện cam kết đảm bảo VSMT của một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc vẫn còn để xảy ra tình trạng bụi bẩn trên một số tuyến đường.

3. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng

3.1. Lĩnh vực an ninh trật tự

          - Công tác an ninh trật tự không có vụ việc nghiêm trọng, phức tạp nhưng vẫn còn xảy ra vụ việc vi phạm về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

          3.2. Lĩnh vực Quân sự - Quốc phòng

          - Công tác huấn luyện dân quân kết quả còn chưa cao.

          - Công tác tuyển quân còn gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng thanh niên trốn khám tuyển NVQS còn nhiều, các ban ngành, các khu dân cư phối hợp với BCH quân sự phường hiệu quả còn thấp, công tác xử lý các trường hợp vi phạm luật NVQS chưa triệt để.

 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂMNĂM 2021

 

 

          Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cán bộ và nhân dân trong phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

          I. LĨNH VỰC KINH TẾ

- Tổng giá trị sản phẩm làm ra đạt 1.285,30 tỷđồng, tăng 8,0 %  so với năm 2020.

Trong đó:

+ Giá trị ngành nông nghiệp, chăn nuôi: 99,91 tỷ đồng, tăng 2,0 % so với năm 2020.

+ Giá trị ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: 154,60 tỷ đồng, tăng 7,5 % so với năm 2020.

 + Giá trị thương mại, dịch vụ: 522,02 tỷ đồng,  tăng 7,45 %  so với năm 2020.

+ Thu nhập khác: 508,77 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020.

Thu nhập bình quânđạt: 77,6 triệu đồng/người/năm.

II. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

          1. Sản xuất nông nghiệp

          - Đảm bảo gieo trồng hết diện tích, kịp thời vụ.

          - Cây ăn quả sản lượng tiếp tục phấn đấu đạt 2.500 tấn: trong đó sản lượng nhãn, vải 1.800 tấn;cây ăn quả khác là 700 tấn.

          - Cải tạo, sửa chữa các hồ đập phục vụ cho công tác sản xuất. Cải tạo hệ thống các tuyến mương tưới tiêu để dẫn nước phục vụ cho sản  xuất, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp.

          - Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản và chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

          2. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ

          Tuyên truyền, khuyến khích nhân dân phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm. Tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhân dân có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm.

          3. Hoạt động của Hợp tác xã

- Làm tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp làm tốt công tác phòng chống lụt, úng và phòng trừ sâu bệnh, dịch hại.Trong năm phấn đấu nạo vét được trên 20.000m kênh mương, khối lượng trên 2.000m3.

- Thường xuyên kiểm tra hồ đập, mương máng trước và sau khi mưa, chủ động các nguồn nước phục vụ không để thiếu nước sản xuất.

          4. Quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai lập quy hoạch Khu dân cư mới Chi Ngãi 2, khu dân cư mới Lôi Động để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở, để đấu giá cho nhân dân làm nhà ở, lấy kinh phí phục vụ công tác đầu tư công xây dựng hạ tầng cho những năm tiếp theo.

- Phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường: như dự án khu nghỉ dưỡng Resort Côn Sơn, dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường QL 18 đi Chi Ngãi 2 và các công trình dự án đầu tư trên địa bàn phường.

- Chú trọng quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai.

- Thường xuyên kiểm tra,phát hiện vàngăn chặn kịp thờikhông để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn.

          5. Quản lý đô thị

- Phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thành phố kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn, xử lý kiên quyết, dứt điểm những trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng không phép, xây dựng sai phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Phối hợp với đơn vị Quản lý dự án, Tư vấn giám sát để quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn đảm bảo thời gian, tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật.

-Thường xuyên cùng với các khu dân cư tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân chấp hành các quy định, quy chế về xây dựng tuyến phố văn minh.

- Phối hợp triển khai kế hoạch gắn tên các tuyến đường, tuyến phố đã có quyết định và gắn số nhà theo kế hoạch của UBND thành phố.

- Xây mới Nhà văn hóa KDC Chúc Thôn, sữa chữa nhà văn hóa KDC Tiên Sơn.Nâng cấp mở rộng các tuyến đường ở các KDC đã đăng ký với UBND thành phố.

          6. Công tác tài chính, thuế

          Đảm bảo tốt việc thu, chi ngân sách theo quy định; phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.Hoàn thành kế hoạch thu thuế và các quỹ đóng góp với nhà nước năm 2021.

          7. Công tác đầu tư công

          - Xây dựng hạ tầng KDC mới Chi Ngãi 2; KDC mới Lôi Động;

          - Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Đình Chúc Thôn đi ngã ba xóm Trại Mới KDC Cầu Dòng;

          - Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ QL18 đi Công ty CP Trúc Thôn, tuyến đường từ Chi Ngãi 2 đi đường tỉnh lộ 398B;

- Lát vỉa hè đường từ Chi Ngãi 2 đi Cầu Dòng;

- San lấp bãi đỗ xe tạm trường THCS Chu Văn An;

          - Xây dựng cổng, tường bao, nhà bảo vệ, nhà xe trường THCS Cộng Hòa;

          - Xây dựng tường rào, sân trường, nhà 18 phòng học, phòng chức năng và bếp ăn trường Tiểu Học;

          - Xây dựng cổng, tường bao trụ sở công an phường;

          - Xây dựng Hội trường, nhà làm việc Đảng ủy-HĐND-UBND phường;

          - Sữa chữa nhà văn hóa KDC Tiên Sơn;

- Xây dựng mới trung tâm văn hóa KDC Chúc Thôn;

          - Cải tạo đập Thông Cống.

III. CÔNG TÁC VĂN HOÁ- XÃ HỘI – Y TẾ - GIÁO DỤC

1. Công tác thông tin tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền mừng Đảng – mừng Xuân, mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Duy trì tốt các phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn.

- Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh của phường và khu dân cư.

- Tổ chứcĐại hội thể dục thể thao phường lần thứ IX; Giữ vững 10/10 KDC văn hóa, xây dựng 02 “Tuyến phố văn minh” trênđịa bàn phường.

- Làm tốt công tác quản lý tôn giáo, hướng dẫn và tổ chức tốt các lễ hội truyền thống của địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới.

2. Thực hiện chính sách xã hội

- Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng Người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội theo quy định.

- Cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Tổ chức tốt lễ chúc thọ cho Người cao tuổi đảm bảo trang trọng và tiết kiệm.

- Thường xuyên tu bổ, chăm sóc cây cảnh tại nghĩa trang liệt sỹ của phường, tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm ngày thương binh – liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2021.

3. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra. Duy trì đều đặn việc tiêm phòng vắc xin cho trẻ em đúng quy định. Giữ vững chuẩn quốc gia về y tế cơ sở.

- Phối hợp với các cấp, các ngành kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19trong giai đoạn mới.

4. Công tác giáo dục:

Các nhà trường duy trì tốt công tác dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, làm tốt công tác phổ cấp giáo dục; Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Trường Tiểu học làm tốt việc áp dụng chương trình thay sách giáo khoa mới đối với lớp 1 và lớp 2; duy trì công tác ăn bán trú đối với khối Mầm non và Tiểu học đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm.

IV. CÔNG TÁC AN NINH- QUỐC PHÒNG

          1. Công tác an ninh trật tự

          - Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy – UBND phường và lãnh đạo công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          - Tiếp tục quán triệt cán bộ chiến sý của đơn vị nêu cao tinh thần tự học tập, rèn luyện trau rồi kiến thức về trình độ pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị nhm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, không để đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra trọng án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban, tổ bảo vệ dân phố hoạt động có hiệu quả. Công an phường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Công tác Quốc phòng

          - Thực hiện tốt công tác thường trực SSCĐ, phối hợp tốt giữa BCH quân sự với lực lượng Công an phường trong đảm bảo ANCT và TTATXH, làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng chống cháy rừng, chủ động các phương án đối phó khi có tình huống xảy ra, không để xảy ra thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân.

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

          - Tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

          - Giải quyết hết các trường hợp còn tồn đọng theo Quyết định 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế, biên giới hải đảo, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

          V. CÔNG TÁC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

          - Phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trên hệ thống loa truyền thanh của phường và của các khu dân cư.

- Thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Làm tốt công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác chứng thực, thi hành án dân sự, công tác quản lý, đăng ký hộ tịch.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

- Hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương về giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ tổ chức tổng kết HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được cán bộ và nhân dân phường Cộng Hoà nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vànhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của UBND phường Cộng Hòa./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- TT Đảng uỷ, TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND phường;

- TT UBMTTQ, các tổ chức CT-XH phường;

- Các khu dân cư;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lũy

 

 


Văn bản đính kèm:
5. Báo cáo phát triển KT-XH 2020 nhiệm vụ 2021 (đã sửa) (1).docx
 
Các bài liên quan
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 (31/08/2020)
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. (15/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay212 
 Hôm qua34
 Tuần này369 
 Tất cả184882 
IP: 34.239.154.240